Renovacija

Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas ir modernizavimas – tai viena pagrindinių bendrovės veiklos sričių. Senos statybos daugiabučių namų atnaujinimas dėl jų techninės būklės šiandien yra neišvengiamas, todėl siekiame, kad renovacijos procesas būtų greitas ir gyventojams suteiktų maksimalią naudą.

Namo modernizavimo metu yra pertvarkomos arba keičiamos šildymo, karšto vandens inžinerinės sistemos, ventiliacijos ir rekuperacijos sistemos, vykdomas stogo bei fasado sienų šiltinimas, langų, lauko durų keitimas, balkonų įstiklinimas, liftų modernizavimas.

Atlikus modernizavimo darbus, pagerėja pastato, jo inžinerinių sistemų fizinės ir energetinės savybės, dėl ko gyventojams sumažėja būsto šildymo išlaidos. Modernizacija ne tik suteikia naują gyvenimo kokybę, bet ir padidina turimo turto vertę.

1

Taip pat Vilniaus miesto savivaldybė, skatindama viešąjį sektorių ir privačius asmenis bei organizacijas bendromis jėgomis tvarkyti kultūros paveldo statinius, patenkančius į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, skiria finansinę paramą šių statinių išorei ir jų aplinkos tvarkybai.

Vilniaus miesto kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybos paramos skyrimo aprašas

Daugiau informacijos suteiks Jūsų namo vadybininkas 8 700 55 188